ಕೆ .ಎಲ್.ಇ ಸಂಸ್ಥೆ
ಬಿ .ವಿ. ಬೆಲ್ಲದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಬೆಳಗಾಂವಿ
(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ)
ನ್ಯಾಕ್‍ನಿಂದ "ಬಿ" ಗ್ರೇಡ್ ಪುನರ್‍ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ
ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ - 590001 (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ) ಭಾರತ.

Student Satisfaction Survey Report 2018-19  ||Plan of Action 2019-20  ||University Academic Calendar 2019-20  ||Welcome to B.V.Bellad Law College , Belagavi  ||
About K.L.E Society

KLE is an unique organization managed with selfless motto in the service of the people in unique ways. When seven blessed teachers fondly called “Saptarishis” founded


More
About B.V. Bellad Law College

The K.L.E. Society’s B.V. Bellad Law College, Belagavi was established in the year 1975. The vision of the college is “to impart quality legal education to create social engineers to build an egalitarian society

More
Dr. Prabhakar Kore
Honorable Chairman
Chairman's Message

Nearly 10 decades ago in 1916 the region of Karnataka experienced the birth of a new era-the Karnataka Lingayat Education

More

Dr. B. Jayasimha
Principal
Principal Message

Spiritually, it is believed that the life on the earth is regulated by the laws of the Lord of Divinity. It is the ‘rule of law’ that draws

More

Testimonials

NEW